Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ 98,6 ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ SECRET CINEMA !

Μουσικός 98,6 σας δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε την θεατρική μεταφορά της κατασκοπευτικής περιπέτειας JAMES BOND CASINO ROYAL στο Λονδίνο!

Να ταξιδέψετε για τρεις μέρες στο Λονδίνο και να ζήσετε την εμπειρία SECRET CINEMA στις 4 Οκτωβρίου !

Μάθετε ποιος είναι ο καλλιτέχνης της ημέρας από τον Νίκο Συρίγο κάθε πρωί 7 με 10 και
μείνετε συντονισμένοι όλη μέρα… κάθε φορά που ακούτε τραγούδι του στον αέρα του
Μουσικού στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 986 Λονδίνο και το ονοματεπώνυμό
σας .

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 20/09 από την εκπομπή του Νίκου Συρίγου 7 – 10.

Αναλυτικά οι παροχές

• Αεροπορικά εισιτήρια για 2
• 3 ημέρες – 2 διανυκτερεύσεις: Παρασκευή 04/10 & Σάββατο 05/10.
• Διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο με πρωινό
• 2 εισιτήρια για την παράσταση του Secret Cinema, Casino Royale,για να ξεφύγετε
από την πραγματικότητα και να γίνετε μέλος του cast της ταινίας, αλλά και μια
μοναδική προβολή του Casino Royale.

Το δώρο δεν μεταφέρεται, δεν εξαργυρώνεται, δεν μεταβιβάζεται !

 

Συλλέξτε εμπειρίες με τον Μουσικό 98,8! #mousikos986

 

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

SECRET CINEMA “JAMES BOND CASINO ROYAL”

 

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΠΛΗΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εν συντομία «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο νομό Αττικής, στους Αγίους Αναργύρους  Αττικής, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 172, και λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό ΜΟΥΣΙΚΟΣ 98,6  (εν συντομία «Σταθμός») οργανώνει τον διαγωνισμό «SECRET CINEMA «JAMES BOND CASINO ROYAL» (εν συντομία «Διαγωνισμός») ΚΑΙ δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε την θεατρική μεταφορά της κατασκοπευτικής περιπέτειας JAMESBOND CASINO ROYAL στο Λονδίνο, σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε ακροατής του Σταθμού είναι άνω των 18 ετών, διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των παρόντων όρων συμμετοχής. Αποκλείονται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Σταθμού, οι εν γένει συγγενείς αυτών έως και β’ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 2. Διάρκεια: Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 2/09/2019 έως Παρασκευή 20/09/2019, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή ΚΑΙ ένας τυχερός ακροατής θα ταξιδέψει για τρεις μέρες στο Λονδίνο και θα ζήσει την εμπειρία SECRET CINEMA, στις 4 Οκτωβρίου. Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες ή/και τον αριθμό των επί μέρους διαγωνισμών, και να το ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού ή/και την εκφώνηση των ωρών από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Διοργανώτριας.
 3. Δώρα Διαγωνισμού: Ένας τυχερός ακροατής θα ταξιδέψει για τρεις μέρες στο Λονδίνο και θα ζήσει την εμπειρία SECRET CINEMA, στις 4 Οκτωβρίου 2019.

Δώρα – Παροχές

-Αεροπορικά εισιτήρια μετ΄ επιστροφής για 2 άτομα

-Διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο με πρωινό

-Δύο (2) εισιτήρια για την παράσταση του Secret Cinema ‘Casino Royale’.

 1. Περιγραφή του Διαγωνισμού: Καθημερινά θα υπάρχει «Ο Καλλιτέχνης της Ημέρας» και θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τον Νίκο Συρίγο κάθε πρωί 07.00 με 10.00, ποιος θα είναι ο Καλλιτέχνης της Ημέρας. Από τη στιγμή εκείνη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάθε φορά που οι ακροατές θα ακούν τραγούδι του Καλλιτέχνη της Ημέρας στον αέρα του Μουσικού, θα πρέπει να στέλνουν ένα SMS στο 54301 γράφοντας 986 <ΚΕΝΟ>  ΛΟΝΔΙΝΟ  <ΚΕΝΟ> ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. (χρέωση, 0,31 ευρώ/SMS* συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α *Πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει λογαριασμού

(Μόνο όταν ακούν τραγούδι του καλλιτέχνη της ημέρας μπορούν να στέλνουν SMS).

Τα ονόματα των συμμετεχόντων ακροατών θα συγκεντρώνονται ανά ημέρα και θα μπαίνουν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στη ζώνη του Νίκου Συρίγου, 07.00 με 10.00 το πρωί, όπου και θα προκύψουν ένας τυχερός ακροατής, (και ένας επιλαχών) στον οποίο θα τηλεφωνήσει ο Νίκος Συρίγος και θα του κάνει μία ερώτηση, την οποία ο ακροατής θα πρέπει να απαντήσει ώστε να κερδίσει το Δώρο.

 1. Ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια για τη διαδικασία απόδοσης του Δώρου και θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του και για να παραλάβει το δώρο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία του. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το Δώρο πέραν της απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η μη προσέλευση του νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσας προθεσμίας οδηγεί στην απώλεια του Δώρου.
 2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση της σε τροποποιήσεις των όρων του Διαγωνισμού και να τις ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτή επιθυμεί καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κ.τ.λ..
 3. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού δεν απαιτεί τη δημιουργία αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ τα όποια σχετικά στοιχεία θα συλλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία θα καταστραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του Δώρου από το Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για χρήση των προσωπικών του στοιχείων, καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων που τυχόν δημιουργήθηκαν ή σχηματίσθηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή της παραλαβής του Δώρου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί θα συμμετέχει, χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση στη διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορα μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθεί το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμό του για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του.
 4. Ο Νικητής δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή, δεν μεταφέρεται χρονικά και αφορά μόνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του 2019 .
 5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλου είδους βλάβη προκληθεί στον Νικητή ή σε οποιοδήποτε άλλο από την χρήση του Δώρου ή κατά την διάρκεια του. Κάθε επιπλέον έξοδο πέραν αυτών που ορίζονται από τον διαγωνισμό και συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω περιγραφή του Δώρου βαραίνει αποκλειστικά το Νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς επίσης δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που ο νικητής δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη συμμετοχή του στο ταξίδι.
 6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών και αφορούν το πρόσωπο του νικητή που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
 7. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σταθμού και για ότι δεν ρυθμίζεται στους παρόντες όρους, ισχύουν ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ SMS και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα /ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
 8. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στον παραπάνω ισότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.
 9. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στον αέρα μας τώρα:
98,6 ΜΟΥΣΙΚΟΣ